Tin tức -Sự kiện
Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 (13/07/2016)
Ngày 20/4/2016 tại Văn phòng Công ty CP Nhiên Liệu Tây Đô đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.  Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng trong đó có mục tiêu 1.100 tỷ đồng doanh thu và 3,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cho năm 2016.
Đại hội có sự tham gia của gần 18 cổ đông, đại diện cho 91% cổ phần phổ thông có quyền dự họp dưới sự điều khiển của Chủ tịch đoàn gồm ông Nguyễn Văn Đúng, Chủ tịch HĐQT, ông Phạm Ngọc Huỳnh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc, và các thành viên HĐQT.

Thay mặt Ban điều hành, ông Phạm Ngọc Huỳnh – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc đã báo cáo kết quả hoạt động năm 2015. Mặc dù trong năm 2015, ngành xăng dầu gặp nhiều khó khăn như giá thế giới biến động liên tục, do tình hình bất ổn ở Trung Đông, cuộc chiến chống nhà nước hồi giáo tự xưng IS, và cuộc đối đầu giữa Nga - Mỹ và các nước phương Tây, đặc biệt là Iran được Mỹ gở bỏ cấm vận, sản lượng dầu khai thác ngày càng nhiều làm cho nguồn cung dư thừa, từ đó làm cho giá dầu thô thế giới giảm liên tục, từ mức 50 USD đầu năm, cuối năm còn dưới 27 USD. Tình hình trong nước các chính sách, chủ trương của Nhà nước cũng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh xăng dầu, như: tăng giá điện, tăng lương tối thiểu chung và tối thiểu vùng, thay đổi cách tính bảo hiểm xã hội, lộ trình thay thế xăng Ron 92 bằng xăng sinh học E5 ...Nhưng Ban điều hành đã từng bước vượt qua khó khăn và đạt được kết quả như lợi nhuận sau thuế đạt 265% so với kế hoạch, các chỉ tiêu khác đều đạt như kế hoạch đề ra.

Địa hội cổ đông Công ty Nhiên Liệu Tây Đô đặt kế hoạch cho năm 2016 với một số chỉ tiêu cụ thể sau: Doanh thu kế hoạch 2016 là 1.100 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế kế hoạch 2016: 3,2 tỷ đồng. Sản lượng 68.000 m3.

Tại Đại hội cũng bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới. Kết quả bầu như sau:

         Hội Đồng Quản Tri:
            Ông Phạm Ngọc Huỳnh-Chủ tịch HĐQT
            Ông Đặng Hồng Quang-Thành viên HĐQT
            Ông Nguyễn Đức Vượng-Thành viên HĐQT
            Ông Lê Hoàng Phong-Thành viên HĐQT
            Ông Đặng Thanh Hải-Thành viên HĐQT.
         Ban Kiểm Soát:
            Bà Trần Kim Hiền-Trưởng Ban kiểm soát

            Ông Võ Minh Võ-Thành viên  Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Nhiên Liệu Tây Đô qua nhiều nội dung quan trọng sau:

–          Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát

–          Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015

–          Thông qua phương án chia cổ tức năm 2015

–          Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2016

–          Thông qua mức cổ tức dự kiến năm 2016

–          Thông qua Chế độ thù lao cho HĐQT năm 2016

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao với các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Nhiên Liệu Tây Đô đã thành công tốt đẹp. Tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty xác định sẽ có nhiều khó khăn thử thách trong thực hiện các mục tiêu kinh doanh nhưng tin tưởng sẽ hoàn thành tốt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hỗ trợ
Yahoo
Skype
Hotline

 BẢNG GIÁ XĂNG DẦU 

MẶT HÀNG 

  GIÁ VÙNG 1  

GIÁ VÙNG 2

(TẠI CÀ MAU)

RON 95 - III 

23.170 đ

23.630 đ

 E5 RON 92 - II 

22.170 đ

22.610đ

DO 0.05S

     20.500 đ

20.910 đ

Video
  • Petimex - Một chặng đường trọn niềm tin
Đặt hàng trực tuyến
Họ và tên *
Điện thoại
Email *
Mặt hàng
Số lượng *
Mã xác nhận CAPTCHA Image