Tin tức -Sự kiện
Petimex tổ chức “Chương trình đối thoại định kỳ lần 2 năm 2014” (02/10/2014)
Nhằm thực hiện tốt việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ và Quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc của Công ty Petimex được ban hành tại Quyết định số 033/QĐ-HĐTV.TMDK ngày 22/4/2014 của Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty. Chiều ngày 11/7/2014 BCH CĐCS Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng tháp đã tổ chức “Chương trình đối thoại định kỳ lần 2 năm 2014”.
 
 
Buổi đối thoại đã nhận được 11 ý kiến từ đại diện tập thể người lao động ở các đơn vị trực thuộc về các vấn đề người lao động quan tâm như: Chế độ tiền lương, bảo hiểm nhân thọ (Công ty mua thêm cho người lao động), thuế thu nhập cá nhân và công tác bảo hộ lao động tại đơn vị. Các nội dung khác có liên quan đến người lao động được Ban Tổng Giám đốc (Đại diện người sử dụng lao động trả lời cụ thể từng nội dung) từ đó tạo ra sự đồng thuận cao trong tập thể người lao động.
Hỗ trợ
Yahoo
Skype
Hotline

 BẢNG GIÁ XĂNG DẦU 

MẶT HÀNG 

  GIÁ VÙNG 1  

GIÁ VÙNG 2

(TẠI CÀ MAU)

RON 95 - III 

23.170 đ

23.630 đ

 E5 RON 92 - II 

22.170 đ

22.610đ

DO 0.05S

     20.500 đ

20.910 đ

Video
  • Petimex - Một chặng đường trọn niềm tin
Đặt hàng trực tuyến
Họ và tên *
Điện thoại
Email *
Mặt hàng
Số lượng *
Mã xác nhận CAPTCHA Image